ULSAN HARBOUR PILOT커뮤니티

모든 선박을 안전하고, 신속하게!

커뮤니티

공지사항

북신항 부두별 가용선석 길이 변경 안내

  • 홈페이지 관리자
  • 2021-12-01
  • 조회수 4,748

1. 울산항도선사회를 이용하시는 이용자 여러분께 감사드립니다.


2. 북신항 방파제의 방충재 1개가 추가 설치됨으로써 부두별 가용선석의 길이가 변경되었으니 업무에 참고하시기 바랍니다.
   (NBTS #1 : 220 미터에서 230 미터, NBTS #2 : 250 미터에서 273 미터로 변경)


3. 감사합니다


                                                                                                                                 울산항도선사회 회장 정병일 배상