ULSAN HARBOUR PILOT커뮤니티

모든 선박을 안전하고, 신속하게!

커뮤니티

공지사항

SP#1(세방신항부두) 가용선석길이 변경

  • 홈페이지 관리자
  • 2021-12-13
  • 조회수 4,955

1. 울산항도선사회를 이용하시는 이용자 여러분께 감사합니다.


2. SP#1(세방신항부두) 가용선석길이가 천소구역과 수중 장애물로 인해 당초 220 M에서 210 M로 변경되었으니 이용에 착오 없으시길 바랍니다.


3. 감사합니다.


                                                                                                                                                                     울산항도선사회 회장 정병일 배상